De economie groeit en de digitale revolutie zet onverminderd voort. Een ontwikkeling die ook binnen de groothandel grote verschuivingen teweeg brengt. In deze blog gaan we in op de stand van zaken binnen de groothandels en hoe IT deze branche kan ondersteunen in onder meer het optimaliseren van bedrijfsprocessen en hoe belangrijk de rol van big data en robotisering is.

Dat het goed gaat met de economie en met diverse branches is een feit, maar groothandels merken daar veel minder van omdat er meer concurrentie komt van andere schakels in de keten. Steeds meer klanten gaan rechtstreeks naar de producent, zonder de tussenkomst van de groothandel. Desalniettemin is er overall een stijgende lijn waar te nemen, want in nagenoeg alle sectoren van de groothandel vond er afgelopen jaar groei plaats. Die groei resulteert erin dat er binnen de groothandels steeds meer personeel nodig is en die blijken lastig te vinden. Een technologische ontwikkeling die daarop inspeelt is onder andere Artificial Intelligence en Robotisering.

Robotisering

De robotisering is van grote invloed op de logistiek binnen de groothandels. Sinds Amazon de eerste robots in zijn magazijnen introduceerde, is er een revolutie op gang gebracht. Met behulp van machine learning leert de robot steeds beter en meer hoe hij bijvoorbeeld zijn armen moet gebruiken om producten op te pakken en te verplaatsen. Op dit moment moeten robots nog veel samenwerken met mensen. Maar, hoe meer ze zullen leren en ontwikkelen en verder geoptimaliseerd worden, hoe meer ze in staat zullen zijn om zelfstandig het magazijn te bedienen. Daarmee hoeven mensen geen wissel- of nachtdiensten te draaien en is er ook minder personeel nodig. Voor bedrijven scheelt dit qua investeringskosten in mensen en machines.

Proces-optimalisatie

Steeds meer groothandels richten zich op het optimaliseren van processen. Dat doen ze bijvoorbeeld door het warehouse management efficiënter in te richten en hierbij speelt IT een zeer belangrijke rol. Van voorraadbeheer tot klantinformatie; steeds meer processen kunnen worden geautomatiseerd. Verder worden zaken als voorraadbeheer en administratie steeds verder geautomatiseerd. Voor groothandels die zich specialiseren in bederfelijke waren is het Internet of Things (IoT) een uitkomst, waarbij goed inzichtelijk wordt wanneer producten bijvoorbeeld over de datum raken.

Artificial Intelligence en Big Data

Achter ieder snel groeiende groothandelsindustrie ligt veelal een big data-oplossing ten grondslag. Met big data worden behoeften van klanten voorspelt. Veel groothandels hebben de eerste stappen in big data al gezet. In het ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) van iedere groothandel staat een enorme vracht aan waardevolle informatie over de klanten. Gecombineerd met data uit andere databronnen kan een slim algoritme voorspellingen over wensen, behoeften en uitgavenpatronen van klanten. Dat is zowel voor de producenten als voor de retailers belangrijke informatie. Big data helpt groothandels ook om goede strategieën te ontwikkelen en marketing te personaliseren.

Over het algemeen is de groothandel meer een behoudende sector, dan heel open en innovatief. Maar, wie zich eenmaal openstelt voor technologieën als Artificial Intelligence, big data en IoT, loopt al snel voorop. Het is nog maar een kleine stap in de goede richting om onderdeel uit te maken van de cognitieve supply chain, het zelfdenkende logistieke proces. Dit is onder meer het samenspel van big data, Artificial Intelligence en software. Het logistieke proces zal met behulp van AI steeds beter in staat zal zijn om zijn eigen beslissingen te nemen. We zijn nog maar een stap verwijderd van de fase waarin de groothandel niet meer hoeft na te denken over het assortiment en de hoogte van de prijzen. De computer is dan vele malen beter in staat dan de mens om dergelijke ontwikkelingen te optimaliseren.

Netdata heeft bewezen succesvol te zijn in het adviseren, maar ook het optimaliseren van bedrijfsprocessen binnen groothandels. Bakeplus, een van de loyale ambassadeurs van Netdata, onderschrijft dat in de reference case, die ontwikkelt is. Download hier onder gratis de onze Bakeplus klantcase.

Download nu de klantcase van Bakeplus

Contact