11 oktober 2017 – SIAM staat voor Service And Integration Management. Bij een toenemend aantal MKB-bedrijven is er een wirwar ontstaan aan (cloud) IT-diensten, SLA’s en contracten die nog moeilijk te beheersen is. Wie bewaart het overzicht en voert de regie? Wie is verantwoordelijk bij calamiteiten? En wie gaat er aan het werk als een gebruiker een probleem heeft dat niet eenduidig aan één domein is toe te wijzen? SIAM gaat nog een stap verder dan spoc en regie. Bij SIAM wordt verantwoording genomen voor functionaliteit, beschikbaarheid, performance en capaciteit, waarbij het zwaartepunt ligt op het communicatieve en sociale vlak. Netdata ziet in de markt dat na de grote enterprises ook MKB-bedrijven steeds meer behoefte hebben aan service integration en management.

Waar een slecht of zelfs geen SIAM-beleid kan zorgen voor flinke problemen, zoals reputatieschade, een lage productiviteit en hoge kosten, kan een goede uitvoering van SIAM de organisatie juist naar een hoger niveau brengen. SIAM-outsourcing biedt uitkomst en geeft de IT’er de ruimte om meer te focussen op demand management richting de business. Zo komt er ook meer ruimte voor innovatie.

Lees de gehele blog van Marcel Passchier op Computable.

Contact